Vytváříme internetové prezentace

Již deset let vytváříme internetové prezentace, obchody, redakční systémy, webové aplikace psané dle vašich požadavků. Ve Vašich projektech udržujeme špičkovou kvalitu zpracování. Dodržujeme webové standardy. Každý Váš projekt je pro nás výzva.

Nabízíme


Naše poslání

Pomáháme firmám - klientům v efektivní prezentaci jejich společností, výrobků a služeb na internetu. Chováme se při tom tak, jak bychom chtěli, aby se ostatní chovali k nám, neboť jsme přesvedčeni, že pouze tento přístup může vést ke zdárné spolupráci a vybudování dobrých, pevných a dlouhodobých vztahů.


Naše týmové hodnoty

  • spolehlivost - plníme sliby a závazky, které dáváme sami sobě
    i druhým
  • zodpovědnost - za výsledky své práce odpovídáme
  • důvěryhodnost - jsme otevření, jasný přehled pro klienta
    "co za co"
  • jednáme v souladu s principy - jejich trvalost a nadčasovost je pro nás zdrojem jistoty, životním průvodcem a vodítkem pro rozhodování
  • integrita - děláme to, co očekáváme od druhých, aby dělali nám

Aktuálně
Copyright ® 1997-2007 Future Image Computer s.r.o. | Kvapilova 762, Tišnov 66601, tel.: 511 111 062