Consulting

Jak probíhá spolupráce?

Obvykle nás klient osloví s nápadem a našim úkolem je převedení jeho myšlenky do "technické řeči". Vyjasníme si dále potřeby a očekávání zákazníka a poté mu předložíme nabídku řešení. Po jeho odsouhlasení pak vypracujeme návrh smlouvu o dílo, včetně cenových a platebních podmínek. Po jejím podpisu se pustíme do práce.

Velice důležitým krokem je ujasnit si hned na začátku potřebu a cíl, kterému má dané řešení sloužit. Konzultace je právě tím klíčem ke zjištění účelu, ke kterému by mělo následné společné úsilí směřovat.

Pokud už zájemce svůj vlastní web provozuje a chce jej pouze aktualizovat, vylepšit, doplnit, zabezpečit, posoudíme jej z odborného hlediska a navrhneme, která slabší místa je třeba posílit. Pomůžeme také web posunout na vyšší technickou, estetickou, či bezpečnostní úroveň. 

Kontaktujte nás

Obrázek
Consulting
Obrázek
Stůl s podklady

 

Projektový management

Jinou formou spolupráce je pak projektový management. Ten spočívá v tom, že plníme roli mezičlánku mezi zadavatelem a realizační firmou, kterou si zadavatel vybral. V tomto případě formulujeme přesná zadání pro dodavatele, dohlížíme na jejich řádnou realizaci a hodnotíme jejich kvalitu z pohledu uživatele. Jsme tedy něčím podobným, co na stavbě nazýváme "stavební dozor".

Partneři