Nový web

 Jak probíhá spolupráce?

Stejně jako u konzultací nás obvykle osloví zákazník se svojí potřebou. Ta je někdy velmi přesně definována, jindy ji naopak musíme pomoci konkretizovat. Po přesném určení účelu, cílové skupiny, způsobu komunikace, grafického stylu a dalších parametrů předložíme nabídku řešení. Po jeho odsouhlasení pak vypracujeme návrh smlouvy o dílo, včetně cenových a platebních podmínek a po podpisu se pustíme do realizace.

Obrázek
Consulting

Vážíme si každého zákazníka bez rozdílu, existují však některé okolnosti, za kterých spolupráci čestně odmítáme:

 • Nedostatečná finanční a časová investice ze strany zákazníka 
  I ten nejjednodušší on-line projekt má svůj minimální rozpočet, bez jehož existence nejsme schopni přání zákazníka splnit. Stejně tak potřebujeme se zadavatelem komunikovat a spolupracovat, pokud se máme dobrat pozitivního výsledku. Bez času, který by byl ochoten spolupráci věnovat, nemůžeme dosáhnout výsledku.
   
 • Absence podkladů a informací 
  Pro svou práci potřebujeme od zákazníka spoustu informací a podkladů různého charakteru. Jejich včasné dodání je pro naši činnosti klíčové. Pokud je neobdržíme, nemůžeme pracovat. Ať již je to jen neochota je opatřit, či jsou dle mínění klienta předmětem obchodního tajemství, jejich absence předem znamená nezdar spolupráce.
   
 • Morální zásady a hodnoty 
  Je několik málo odvětví, s jejichž existencí se vnitřně neztotožňujeme a spolupráci na projektech v takovém oboru již na začátku fair způsobem odmítneme.
   
 • Časový aspekt 
  Kvalitní výsledek si žádá, aby realizace projektu zabrala určité časové období. "Šití horkou jehlou" nebývá obvykle správný pracovní modus, pokud má být dosaženo výsledku, se kterým je zákazník plně spokojen a z něhož má dodavatel pocit dobře odvedené práce. Pokud "včera již bylo pozdě", víme, že nejsme tím pravým realizátorem.

Partneři